Fejlesztett kompetenciák, képességek:

 • Erős kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.
 • Magabiztos fellépés.
 • A domináns és alárendelt státusz jegyeinek felismerése és a helyzetnek megfelelő alkalmazása (az asszertív kommunikáció képessége).

A helyes beszéd technikai elemeinek idegrendszeri rögzítése és a szuggesztív előadói jelenlét képessége kihatással van egyrészt az egyén énképére, s így önbizalmára, másrészt pozitív hatással van a munkavégzéshez szükséges összetettebb kompetenciákra is:

 • problémamegoldó képesség,
 • rugalmasság,
 • sikerorientált attitűd,
 • proaktivitás,
 • koncentrációs képesség,
 • képesség az önálló és a csapatmunkára (nagyobb empátiás és alkalmazkodó képesség).

Ügyfelekkel dolgozó munkatársak felkészítése a megfelelő viselkedés- és beszédmódra, az asszertív kommunikációra

A call center specialitásai, a telefonos beszéd technikája.

Vezetőknek, akiknek fontos, hogy csapatukkal megfelelően beszéljenek és motiválják őket.

 • Tapasztalt vezetőknek: A már berögzült, megszokott kommunikáció megváltoztatása, megújítása sikeresebb munkát, termelékenységet eredményez.

Más megközelítések a munkatársakhoz. Eredményorientált beszédmódok. A belső fókusz kialakítása: a szerep-meghatározás.

 • Kezdő vezetőknek: Magabiztos fellépés, beszédmód. A vezetői szereppel való azonosulás. Vezetői attitűdök a viselkedésmódban. A kompetens, eredményes vezető természetes asszertív kommunikációja. A hiteles és határozott kommunikáció az eredményesség alapköve.

Előadóknak, trénereknek, akik szeretnének még hatékonyabban működni, „jelen lenni” a közönség előtt.

Színesebb, hatásosabb előadói eszköztár.

A csoportvezetés technikája, a tréneri magatartás módszerei.

Az instrukcióadás, a feladat lebonyolítása.

Az értékelés, az állandó pozitív visszajelzés, a javítások, tökéletesítés módozatai.