Egyéni képzések
Személyesen RÁD, a TE igényeidre, elérni kívánt
céljaidra közösen építjük fel a haladási tervet

Nagyvonalakban vázolok itt egy általános képzési folyamatot, amitől rendszerint eltérünk hol kisebb, hol nagyobb mértékben aszerint, hogy NEKED mire van szükséged.

Egyéni képzések

 1. szint: Legyél természetes és hiteles!
  A képzés célja az őszinte, hiteles közlés, vagyis az önazonosság megteremtése a mindennapi, illetve a nyilvános beszédben. (A beszéd technikája: helyes légzés, hangadás, artikuláció, a kifejezés mikéntje; a jelenlét mibenléte.)
 2. szint: Legyél magával ragadó!
  A hatásos megszólalás eszközeinek alkalmazása, a szuggesztivitás megteremtése. (A kifejezésmód gazdagítása, a hang modulációi, a váltás és fokozás megjelenése a hangban és a nonverbális eszközökben. Fejlesztjük a ritmusérzéket, gyakoroljuk a tempó változatait, a szünet alkalmazását.)
 3. szint : Legyél az „itt és most”-ban!
  Azaz éld meg a jelenlét varázsát! Mindig az adott pillanatnak megfelelően cselekedj!
 4. szint: A prezentáció, avagy a hatásos beszéd tartalmi felépítése és előadásmódja. Újságírói, szerkesztői, rádiós tapasztalataimra építve dolgoztam ki a szövegalkotásra vonatkozó tematikát. A szöveg megszerkesztése, megfogalmazása után a szöveg hiteles, stílusos és élvezetes előadásán
  dolgozunk.
  Kiemelt figyelmet fordítunk a pszichés állapotra, a beállítódásra, lelki fölkészülésre.
  Bemelegítés: technikai készenlét és fókuszálás a tartalmi és pszichológiai tényezők együttesére.